enpl

Historia

właściciel firmy Bogdan Piasecki w 1964 r.

Właściciel firmy Bogdan Piasecki w 1964 r.

właściciel firmy Bogdan Piasecki w swojej pierwszej pasiece

Właściciel firmy Bogdan Piasecki w swojej pierwszej pasiece

Właściciel firmy na tle zakładu w 2011r

Właściciel firmy na tle zakładu w 2011r

Pierwsza siedziba firmy przy ulicy Towarowej

Pierwsza siedziba firmy przy ulicy Towarowej

obecna siedziba firmy w Tomaszkowie

Obecna siedziba firmy w Tomaszkowie

jeden z pierwszych słoików

Jeden z pierwszych słoików

obecne słoiczki z miodem

Obecne słoiczki z miodem

Miody pitne 2008 i 2010

Miody pitne 2008 i 2010

obecne miody pitne

Obecne miody pitne

właściciel firmy podczas rozlewu Półtoraka Piaseckiego w 2011r.

Właściciel firmy w rozlewni w 2011r.