Projekty UE

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Mazurskie Miody Bogdan Piasecki
Cele projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej.
Wartość projektu: 202 235,31 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 202 235,31 zł

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Tytuł projektu: Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu w przedsiębiorstwie Mazurskie Miody
Cele projektu: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o rozwój oferty produktów naturalnych, tradycyjnych i regionalnych.
Efekty projektu: nowa oferta produktowa (destylaty owocowe i miodowe: okowity i brandy owocowe oraz miodowe, miód kremowy i miód kremowy z dodatkiem naturalnych past pochodzenia roślinnego) nawiązująca do dziedzictwa gospodarczego regionu .
Wartość projektu: 2 719 613,36 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 547 526,33 zł


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie Mazurskie Miody
Cele projektu: wzrost zdolności przedsiębiorstwa Mazurskie Miody do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.
Efekty projektu: rozwój oferty produktowej.
Wartość projektu: 1 028 458,65 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 710 639,84 zł


ZAPYTANIA OFERTOWE:

ZAPYTANIE OFERTOWE (Zamówienie związane z robotami budowlanymi) z dnia 19.04.2019 r.
w ramach projektu nr:
RPWM.01.02.01-28-0018/18
RPWM.01.05.02-28-0067/18