Konkurs

konkursWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.) Mazurskie Miody Bogdan Piasecki z siedzibą w Tomaszkowie 47 koło Olsztyna (kod:11- 034 Stawiguda) oraz dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Nasyć się niesyconym”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

[recaptcha]

Kontakt

konkurs@mazurskiemiody.pl

 

Regulamin konkursu dostępny tutaj